MŠ Špičák - /
 
Byl u nás Ježíšek a vánoční besídka
Vytvořeno: 2017-12-14 • Autor:
Dne 14.12.2017 proběhlo ve školce vánoční nadělování a také besídka s rodiči. Děti dopoledne navšívil Ježíšek a donesl jim spoustu pěkných dárků. Nejdříve jsme si zazpívali u stromečku pár koled a poté si děti s radostí své dárky rozbalily a vyzkoušely vše, co od Ježíška dostaly. V půl čtvrté odpoledne nás také přišli navštívit i rodiče, kterým děti zazpívaly koledy, přednesly básničky a s rodiči si vyrobily vánoční ozdoby. Vše proběhlo v hezké vánoční atmosféře.
Ovoce a zeleninu má každý rád – je to náš zdravý kamarád
Vytvořeno: 2017-11-06 • Autor:
První zralá švestka v sadě, první mrazík na zahradě, první žluté listí v trávě, to k nám přišel podzim právě. Jablíčko, jablíčko, kulaté jak sluníčko, sladké jako med. Puso, sněz ho hned!
Podzimníček v Zeleném korálku
Vytvořeno: 2017-11-05 • Autor:
Jedno odpoledne jsme se sešli s rodiči na podzimním tvoření. Na první fotografii děti zpívají píseň Muzikantská rodina a na druhé dramatizují pohádku O řepě. Na poslední je vidět, jak děti vlastně Podzimníček vypadá.
Duben v Zeleném korálku
Vytvořeno: 2017-04-28 • Autor:
Na 1. fotografii děti rozdělují slova podlé délky. Druhý a třetí obrázek nám ukazuje grafomotoriku- držení štětce. Obkreslování a následné vybarvování a hlavně povídání u práce je na 4. a 5. obrázku. Kreslení podle předlohy - je dopravní značka. Poslední obrázek nám ukazuje sluchovou hru
Jak pracujeme
Vytvořeno: 2017-04-10 • Autor:
Co vidíme na fotografiích. 1. Vyrábíme knihu. 2. Skládali jsme vlaštovku a učili se s ní házet. 3. Vyrábíme vlaštovčí hnízdo. 4. Podle sluchu vybíráme obrázky. 5. Modelujeme grafický záznam . 6. Hrajeme ve dvou skupinách sluchovou hru. 7. Modelujeme žížaly a hlemýždě. 8. Pracujeme se sluchem. Mluvíme jako domácí zvířata. Počítáme slabiky.
Únor v zeleném korálku
Vytvořeno: 2017-02-28 • Autor:
Děti v zeleném korálku pokračovaly ve svém speciálním programu. Na fotografiích je vidět práce z Metody dobrého startu a doplňkových činností.
Rozsvítí se hvězdička, zavoní nám jedlička
Vytvořeno: 2016-12-15 • Autor:
Prosinec v zeleném korálku byl plný vánočních příprav. Nejdříve děti společně nazdobily stromeček, poté se věnovaly přípravám na návštěvu čerta a mikuláše. Pak už bylo čekání na "Ježíška s nadílkou". Ježíšek se zastavil ve školce už 15. prosince. Možná se zdá, že nadílka byla příliš brzy, ale naopak. Děti mají dostatek času si s novými hračkami hrát, naučit se pravidla nových her a krásně si tak ukrátit čas do vánoc.
Návštěva čerta a sv. Mikuláše
Vytvořeno: 2016-12-05 • Autor:
V pondělí 5. prosince bylo ve třídě zeleného korálku velké napětí. V tento den měla dorazit návštěva z pekla i nebes. Všechny děti přemýšlely, jestli jejich chování, práce ve třídě, uklízení a kamarádství je to správné, nebo jestli jejich chování je plné hříchů. Třídu navštívil čert a svatý Mikuláš. Děti zatancovaly jednu písničku o čertovi. Za všechny děti se paní učitelka i svatý Mikuláš přimluvili. Čert si tedy nikoho do pekla neodnesl. Všichni pevně věříme, že děti svůj slib o správném chování, uklízení, oblékání, neubližování ostatním i všechny další sliby dodrží. Děti dostaly malou odměnu.
Podívej se toho listí.....
Vytvořeno: 2016-11-30 • Autor:
V listopadu se děti v zeleném korálku věnovaly hlavně cvičení. V tělocvičně děti zkoušely různé překážkové dráhy a různé prolézání. Kromě toho se hodně děti věnovaly rozvoji obratnosti mluvidel a činnostem na rozvoj
Návštěva knihovny Špičák
Vytvořeno: 2016-11-02 • Autor:
Dne 2. listopadu se zelený korálek vydal na návštěvu do pobočky městské knihovny na Špičák. Zde se děti seznámily s knihovnou (dětským oddělením). Děti se dozvěděly, jak se kniha vytváří, jak se ke knize chovat. Po skončení povídání jim paní knihovnice přečetla zajímavý příběh. Na závěr si děti prohlédly několik knih a poté si dvě vybraly ke čtení k odpočinku ve školce. Návštěva knihovny se dětem moc líbila a už se těší na další setkání.