MŠ Špičák - /
 
Radovánky na sněhu a na kopci
Vytvořeno: 2019-01-21 • Autor:
Ve třídě Berušek moc rádi sportujeme a cvičíme. Děti velmi baví jóga pro děti, pohybové hry a tématická sportovní cvičení. V lednu si povídáme o zimních sportech a o olympiádě. Udělali jsme si i výpravu na sportovní kluziště v České Lípě. Děti sledovali výcvik malých školáků. Trenéři nás velmi ochotně areálem kluziště provedli a vysvětlili nám spoustu sportovních pravidel a dovedností.
Sněhuláci pro legraci
Vytvořeno: 2019-01-14 • Autor:
V lednu napadl sníh, na který jsme se s dětmi moc těšili. Venku jsme bobovali, koulovali se, dělali cestičky a stopy ve sněhu, stavěli jsme sněhuláky. A aby té zimy nebylo málo, čarovali jsme i ve třídě Berušek. Sněhuláky jsme malovali, lepili, skládali z kostek a víček. Ve středu se ve třídě sešla parta bílých sněhuláků a řešila záhadu ztracených dětí…. Téma Sněhuláci jsme si moc užili a zimní radovánky se sportováním děti velmi baví.
Tři králové
Vytvořeno: 2019-01-09 • Autor:
A je po svátcích. Společně s dětmi ze třídy Berušek jsme zakončili naše sváteční putování. Zopakovali jsme si počáteční písmena tří králů – Kašpara, Melichara a Baltazara a společně si zazpívali písničku "My tři králové jdeme k vám". Nezapomněli jsme se samozřejmě všichni odměnit, popřát v tom novém roce mnoho štěstí a zdraví a zapsat to na dveře. Tak všechno dobré nám všem!
Zpívání u vánočního stromečku
Vytvořeno: 2018-12-18 • Autor:
A je tu zas – ten vánoční čas. Jako každý rok, tak i letos jsme se na pódiu městského slavnostního podvečera zúčastnili vystoupení s pásmem vánočních písní, tanečků a koled. Přišli nás podpořit nejen rodiče dětí, ale i mnoho hudebních příznivců a nakonec se pozastavili a trochu klidu a pohlazení na duši si dopřálo i mnoho kolemjdoucích občanů našeho pěkně vyzdobeného náměstí. A protože nás všichni odměnili dlouhým potleskem, domníváme se, že jsme tu naši školku reprezentovali opravdu na výbornou. Děkujeme všem a přejeme krásné a pohodové Vánoce.
Cvičíme se zvířátky
Vytvořeno: 2018-10-17 • Autor:
Třída Berušek se zapojila do projektu Českého svazu sokolského – " Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky". V rámci projektu plníme s dětmi různé úkoly, které s dětmi vyhledáváme v pracovních sešitech ( ten vlastní všechny děti naší třídy) a manuálu paní učitelky. Celý rok nás bude doprovázet 5 zvířátek. Jako první v podzimních měsících láká k aktivitám první z nich - kobylka Emilka. Děti nadšeně spolupracují a aktivně se podílejí na hledání různých forem plnění úkolu v tělocvičně nebo v přírodě.
Bramborový týden
Vytvořeno: 2018-10-12 • Autor:
Druhý říjnový týden se Berušky seznamovaly s různými druhy zeleniny. Téma Bramborový týden povídání o zelenině doplnilo bohatou nabídkou aktivit a různých činností. Děti se podílely na výrobě salátu, zeleninu ochutnávaly a formou pohádky s maňáskem Pepou se dozvídaly o vlivu zdravé výživy na zdraví a vitalitu. Nejvíce je zaujaly výtvarné techniky s tiskátky z brambor. Činnosti s barvami a pohybové aktivity je moc bavily.
Den zvířat – akce v muzeu CL
Vytvořeno: 2018-10-04 • Autor:
Den zvířat jsme v říjnu oslavili návštěvou muzea, kde byla pro děti připravena velmi pěkná akce. Děti se na různých stanovištích v interiérech i zahradě muzea seznamovaly s různými zástupci živočišné říše formou obrázků, zvuků, didaktických pomůcek. V prostorách muzea jsou připraveny stálé velmi zajímavé expozice, které děti velice zaujaly. Určitě jsme muzeum nenavštívili naposledy.
Malované počasí
Vytvořeno: 2017-11-22 • Autor:
Četli jsme si pohádku O počasí, ve které jsme potkali pohádkové peřiny s ukrytým počasím. Děti nadšeně vymyslely, že si takové dešťové a sněhové peřiny vyrobíme. Z malovaných polštářů nám ve školce " sněží i prší". Děti si díky pohádkám o počasí aktivně všímaly změn v podzimní přírodě a hlásily každé ráno, jaké je dnes počasí.
Pohádka O veliké řepě
Vytvořeno: 2017-10-19 • Autor:
Dědek řepu zasadil, zaléval a okopával, zavolal na pomoc sluníčko … a jak to bylo dál? Přijďte někdy k Beruškám na pohádku a naše děti vám to budou vyprávět a dokonce vám mohou zahrát pohádku O veliké řepě samy. Řepu jsme si také zasadili, zalévali a čekáme, až nám vyroste. S řepou a další zeleninou jsme sportovali, hráli pexeso, ochutnávali a tiskali barevné obrázky.
Jablíčkový týden
Vytvořeno: 2017-09-27 • Autor:
Jablíčka mají Berušky z ovoce nejraději. Vyrostly nám na zahrádce u zahradníka. S jablíčky jsme cvičili, hráli jsme si na schovávanou, hledali jsme vitamíny, vařili jsme, a také jsme s jablíčky malovali, lepili a tiskali. Obrázky dopadly výborně, Berušky byly velmi šikovné. Práce s jablíčky bavila i naše nejmenší kamarády.