MŠ Špičák - /
 
Na výstavě
Vytvořeno: 2019-06-26 • Autor:
Naši předškoláci se poslední školní týden vypravili na výstavu s názvem "Všude samá kočka" do speciální školy v Moskevské ulici. U vchodu nás vítaly učitelky z tamní školy s koláči na ochutnání, poté jsme navštívili 1. patro, kde jsme si prohlédli výzdobu školy v upravených třídách, ve kterých převládala výzdoba především koček různých technik a z různých materiálů. Navštívili jsme i divadlo – ti nejmenší z MŠ Nerudova nám předvedli dramatizaci pohádky Zvířátka a loupežníci s písněmi o zvířátkách. Nejvíce si však děti užily na zahradě školy, kde si na různých stanovištích vybraly to, co je nejvíc zajímá – převládalo skákání na nafukovacím hradu, malování na obličej. Vlastnoručně si nazdobily upečené perníčky, do kterých se ihned pustily,ale také se snažily nachytat rybičky nebo postavit pro koťátko domeček. I když měly svoji svačinku, nepohrdly ani topinkou z grilu, na které si pochutnaly. Všem se výstava velice líbila, zvlášť, když se na ní děti setkaly se svými staršími sourozenci ze školy nebo kamarády. Někteří z nás si také něco na památku zakoupili, samozřejmě, že to bylo s motivem kočičky. Tak za rok ahoj, těšíme se na nové téma výstavy a přejeme všem hezké prázdniny.
Sportovní dopoledne
Vytvořeno: 2019-06-24 • Autor:
Školní rok zakončujeme již pravidelně sportovní akcí na hřišti ZŠ na Špičáku. Všechny třídy MŠ Východní se společně sešly při nástupu a zdravicí zahájily sportovní .hrátky s plyšákem sokolem. Nejdříve jsme se rozcvičili v kruhu, poté jsme se přemístili na různá stanoviště – k pískovišti na skok do dálky s rozběhem i z místa, zaběhali si i s překážkami, házeli jsme horním obloukem a sčítali metry. Mezi tím vším jsme také nezapomínali na pitný režim, protože sluníčko hřálo až moc a také jsme se posilňovali dobrůtkami z domova, abychom měli víc energie. Samozřejmě nás očekávala odměna ve formě medaile se sokolíkem a ve školce ještě diplomky a sportovní omalovánky. Den se ohromně vydařil a odcházeli jsme šťastní a spokojení, i když malinko také unavení. Však jsme po obědě také usnuli jako miminka?.
Rozloučení s předškoláky
Vytvořeno: 2019-06-19 • Autor:
Rozloučili jsme se s našimi 24 předškoláky, kteří završili svoji docházku v mateřské škole Východní. Děti svým rodičům i prarodičům a známým zazpívaly, zatančily, zarecitovaly a nakonec všechny společně složily slib předškoláka. Veselo bylo hlavně při pasování a při rozdávání dárků – kšiltovek s logem své třídy, knížkou, medailí a dárkovým balíčkem. Nechybělo ani sladké občerstvení. Zároveň nám ale bylo smutno, zvlášť u společné písně učitelek a dětí s názvem "Loučení". Někomu ukápla i slzička dojetí. Ale už dost nostalgie – jak jsme zpívali v úvodní písničce, že nic se nedá vrátit zpátky, tak přece jenom - naše školka je dětem otevřená kdykoliv a už nyní se těšíme na všechny, kteří nám přijdou ukázat svou první jedničku.Tak šťastné vykročení do nové životní etapy.
Naše město - Berušky a Motýlci
Vytvořeno: 2019-06-11 • Autor:
V rámci tematického okruhu Naše město se vypravili předškoláci z Berušek a Motýlků za poznáváním významných budov v České Lípě. A kde jinde by to mohlo být zábavnější, než v muzeu. Nejprve si předškoláci prohlédli výstavu fotografií z okolí České Lípy, pak se vydali na prohlídku muzea. Nadšené pokřiky nad různými exponáty dokazovaly, že jsou prohlídkou nadšeni. Byli opravdu pozornými návštěvníky. Nejvíce je zaujala zvířata a sami se přesvědčili, kolik druhů je člověkem ohrožených a proto je musíme chránit. Také srovnávali historii a současnost. Například místo CD přehrávače nám vyhrával flašinet, starodávný českolipský kroj nejvíce obdivovaly holčičky. Od historických zbraní a nářadí se zase nemohli odtrhnout kluci. A protože právě dokončujeme projekt pořádaný Českou obcí sokolskou Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, bylo pro děti zajímavé setkání s historií Sokola. Zábavná byla také hra na archeology. Po svačince na nádvoří, kde jsme se seznámili se životem vodních želviček, jsme se vydali na náměstí a poznávali tam významné budovy. Trošku unaveni, ale se spoustou nových zážitků, jsme se vrátili do školky, kde děti vyprávěly své dojmy ostatním kamarádům. Česká Lípa a její okolí má ještě hodně krásných míst. Tak zase někdy příště….
Dětský den
Vytvořeno: 2019-05-31 • Autor:
Nejkrásnější svátek dětí v roce jsme v naší mateřské školce oslavili na školní zahradě. Na různých stanovištích si tak děti vyzkoušely svoji fyzickou sílu, správný odhad, trošku i hudební , estetické cítění a fantazii při tvoření s barvami nebo vytváření květinové zahrádky, stejně tak malinko zručnosti s věšením prádla – pro ty nejmenší to nebylo opravdu nic jednoduchého, ale poprali se s tím nakonec všichni. Děti se ještě projely na koloběžkách na čas mezi kužely a mladší děti si vyzkoušely slalom s kočárkem. Každý si našel to svoje, zkrátka podle libosti. Počasí nám přálo a sluníčko nakonec taky vykouklo. Děti si odnesly drobné dárky, nějakou tu sladkost a k obědu jim paní kuchařka upekla výborné vdolečky. Dětský den se nám opravdu vydařil.
Dopravní hrátky v Brněnské
Vytvořeno: 2019-05-29 • Autor:
Již 26. ročník dopravních hrátek v mateřské škole Brněnská proběhl za perfektní přípravy a úžasné atmosféry hostujících. Na deseti stanovištích si tak děti mohly osvojit dovednosti a znalosti z dopravy, zopakovat dopravní značky, spojit síly v kolektivu a také se seznámit s prací policistů, kteří se nebáli vpustit takové množství dětí do policejního auta, ve kterém si děti měly možnost vyzkoušet všechno, co se jim zlíbilo. Děti si užily pohybu na koloběžkách a také se snažily nabyté vědomosti zúročit ve všech disciplínách. Ani trochu chladnější počasí, které jsme ovšem ovlivnit nemohli, nám nezkazilo náladu a užívali jsme si tak všeho v plné míře. Taky jsme se poté podělili v naší mateřské škole o zážitky s mladšími dětmi, které všechno čeká příští rok. S některými jsme se aspoň rozdělili o omalovánky a reflexní prvky, které jsme si přinesli. Děkujeme za nevšední zážitky z této dopravní akce, zvláště pak paní učitelce Ivance s kolektivem, která celou tuto dopravní "procházku" se zajímavými úkoly připravila.
Koloběžky – pohádka Broučci
Vytvořeno: 2019-05-21 • Autor:
Opět k nám zavítaly naše známé Koloběžky. Tentokrát s jarní pohádkou o broučcích a včeličkách. Společně jsme se rozpohybovali a zazpívali muzikantskou píseň a také zařádili s pokličkami a vařečkami. Byla to veselá pohádka, u které jsme se nenudili.
Dravci v mš
Vytvořeno: 2019-05-21 • Autor:
Ještěže nám dnes přestalo pršet a mohli jsme se sejít na zahradě naší školky, kde si pro nás chovatel dravců a kouzelník z Maršovic u Mělníka pan Burghauser připravil veselé představení sovičky, puštíka, sokola, orla skalního, papouška a hejlíka. Tito neobvyklí herci se dětem představili a nebáli se přímého kontaktu s dětmi. Děti si je tak mohly pohladit a dokonce samy přinést ze stanoviště v autě na rameni. Veselé historky s nimi pak doplnil pan kouzelník různými triky, které byly opravdu nezapomenutelné, např. s prstýnkem , který byl původně v karabičce a najednou se objevil pod čepicí u Honzíka. Užili jsme si to všichni a někteří z nás se také vyfotili. Takovou přednášku můžeme vřele doporučit.
Den Země
Vytvořeno: 2019-04-25 • Autor:
Už tradičně na naší MŠ Východní probíhá každoročně oslava Dne země pro všechny předškolní děti z českolipských mateřských škol. Letos se jich přihlásilo celkem 10. Na různých stanovištích si děti osvojily základní poznatky o živé i neživé přírodě, setkaly se s myslivci, kteří si pro ně připravili přednášku s ukázkou paroží a doplnili zvuky různých druhů lesních zvířat. Děti si vyzkoušely zručnost při chytání motýlků, hádaly stáří různých druhů stromečků, živočichů, učily se pracovat s mapou, potrénovaly si paměť, poznávaly podle čichu různé druhy pochutin apod. Den se nám opravdu vydařil, krásně nám svítilo sluníčko a my si užili nádherné dopoledne. Už teď se těšíme na další ročník. Zároveň bychom chtěli poděkovat Informačnímu centru v České Lípě, které nám poskytlo odměny pro všechny zúčastněné - mapky, pexesa, tužky, bločky apod.
Hrátky s předškoláky
Vytvořeno: 2019-04-17 • Autor:
Zástupci předškoláků ze všech tříd naší MŠ si vyzkoušeli práci s velikonočním tématem ve skupinkách nebo dvojicích, aby v případě pochybnosti si mohli vzájemně poradit. Sami si museli přijít na to, co vlastně s úkolem, jak s ním naložit…, vymyslet (např. zajíček v domečku z kostek, vývoj od vajíčka po slepičku….), dařilo se jim velmi dobře – i když některé úkoly byly opravdu složité a museli hodně přemýšlet. Nakonec však vymysleli takových možností, jak dojít ke zdárnému výsledku, že jsme sami žasli, kolik variant existuje, aby to bylo správně. Prostřídali se na všech stanovištích a na svoje vajíčko si pak nalepili samolepku a smajlíka. Všichni se bavili a už se těší na další společné činnosti.