MŠ Špičák - /
 
Koloběžky – pohádka Broučci
Vytvořeno: 2019-05-21 • Autor:
Opět k nám zavítaly naše známé Koloběžky. Tentokrát s jarní pohádkou o broučcích a včeličkách. Společně jsme se rozpohybovali a zazpívali muzikantskou píseň a také zařádili s pokličkami a vařečkami. Byla to veselá pohádka, u které jsme se nenudili.
Den Země
Vytvořeno: 2019-04-25 • Autor:
Už tradičně na naší MŠ Východní probíhá každoročně oslava Dne země pro všechny předškolní děti z českolipských mateřských škol. Letos se jich přihlásilo celkem 10. Na různých stanovištích si děti osvojily základní poznatky o živé i neživé přírodě, setkaly se s myslivci, kteří si pro ně připravili přednášku s ukázkou paroží a doplnili zvuky různých druhů lesních zvířat. Děti si vyzkoušely zručnost při chytání motýlků, hádaly stáří různých druhů stromečků, živočichů, učily se pracovat s mapou, potrénovaly si paměť, poznávaly podle čichu různé druhy pochutin apod. Den se nám opravdu vydařil, krásně nám svítilo sluníčko a my si užili nádherné dopoledne. Už teď se těšíme na další ročník. Zároveň bychom chtěli poděkovat Informačnímu centru v České Lípě, které nám poskytlo odměny pro všechny zúčastněné - mapky, pexesa, tužky, bločky apod.
Hrátky s předškoláky
Vytvořeno: 2019-04-17 • Autor:
Zástupci předškoláků ze všech tříd naší MŠ si vyzkoušeli práci s velikonočním tématem ve skupinkách nebo dvojicích, aby v případě pochybnosti si mohli vzájemně poradit. Sami si museli přijít na to, co vlastně s úkolem, jak s ním naložit…, vymyslet (např. zajíček v domečku z kostek, vývoj od vajíčka po slepičku….), dařilo se jim velmi dobře – i když některé úkoly byly opravdu složité a museli hodně přemýšlet. Nakonec však vymysleli takových možností, jak dojít ke zdárnému výsledku, že jsme sami žasli, kolik variant existuje, aby to bylo správně. Prostřídali se na všech stanovištích a na svoje vajíčko si pak nalepili samolepku a smajlíka. Všichni se bavili a už se těší na další společné činnosti.
Zdravotní přehlídka
Vytvořeno: 2019-04-04 • Autor:
Stejně jako loni, se i letos koncem měsíce března, zúčastnili zástupci ze všech tříd naší MŠ zdravotní přehlídky v MŠ na Ladech, kde se snažili co nejlépe uspět v různých disciplínách.Ať už to byla např. technika čištění zoubků nebo výběr zdravých potravin - i když si měli vybrat pochutiny, které by je spíše uspokojily, sáhli po zdravé zelenině a ovoci, protože si uvědomili, že přece jen reprezentují školku a chtěli obstát co možná nejlépe, proto také obdrželi diplom za účast spolu se zdravým balíčkem.
Návštěva ZŠ
Vytvořeno: 2019-04-04 • Autor:
Děti z Východní MŠ také navštívily ZŠ na Špičáku. Po skupinkách byli uvedeni do čtyř tříd, kde měli učitelkami z 1.tříd připravené různé ukázky vyučování a mohli se tak zapojit do výuky. Před zápisem si děti procvičily některé z činností na interaktivní tabuli. Mezi školáky, které děti znaly ze školky, se tak všichni cítili jako ryby ve vodě a hlavně obavy ze zápisu z nich tak opadly.
Těšíme se do školy
Vytvořeno: 2019-03-27 • Autor:
Naši předškoláci navštívili první třídu ZŠ Špičák, kde se potkali s kamarády ze školky. Obdivovali je, jak už umí číst, psát a počítat. Zahráli si se školáky společné hry. Poznávali první hlásky ve slově, vyhledávali slovíčka s hláskou Ř, společně si zatančili. Také usedli do školních lavic a prohlédli si školní pomůcky. Ze školy odcházeli se slovy: "Těšíme se do školy, jen jestli to zvládneme." Předškoláčci, určitě to zvládnete! Přejeme vám úspěšný zápis do školy.
Zlatovláska - JD
Vytvořeno: 2019-03-21 • Autor:
Vydali jsme se na divadelní představení do Jiráskova divadla na Zlatovlásku.Předškoláci zvládli obě cesty pěšky, mladší děti z Motýlků a Včeliček jednu cestu městskou dopravou.Skvěle veršovaná pohádka děti zaujala hned od začátku, stejně ale všichni čekali na princeznu, její šaty a zlaté vlasy. Ještěže všechno pro kuchtíka Jirku a princeznu Zlatovlásku dopadlo šťastně-díky živé vodě. Už jen ta zpáteční cesta. Padaly malé kroupy a chvílemi pršelo. My to všechno zvládli na výbornou – taky jsme se pěkně unavili a po obědě jsme si chvilku zdřímli. No a odpoledne jsme si nakreslili, kdo se nám nejvíce líbil z pohádky. Zvítězila Zlatovláska.
Zvířátka z Libertinu
Vytvořeno: 2019-03-21 • Autor:
Opět jsme si užili 4 zvířátka, která nás navštívila. Nejdříve jsme dostali hádanku, o která zvířátka asi dnes půjde -osminohé, šestinohé, čtyřnohé a s jednou nohou.To osminohé si správně tipl Míša, ale u toho jednonohého jsme se opravdu zapotili – nápověda zněla: začíná na písmeno š. I tak to uhodly akorát paní učitelky.Takže šlo o sklípkana, želvu, šneka a švába. Všechna jsme si osahali a vůbec jsme se nebáli. Dostali jsme omalovánku želvičky a začali se těšit na další setkání – tentokrát se můžeme těšit na mazlíčky, ale jaké – to si zase příště zahádáme.
Loučení se zimou
Vytvořeno: 2019-03-21 • Autor:
Tak jsme se dnes definitivně rozloučili se zimou. Vyrobili jsme si Morenu (symbol zimy a smrti) a šli jsme ji utopit v Ploučnici, abychom mohli konečně přivítat jaro. Zazpívali jsme si, zarecitovali na mostě, k tomu nám krásně hřálo sluníčko a my si to patřičně užívali. Morena nám hezky plavala, i když v řece zrovna moc vody nebylo. Měli jsme radost, že se neuchytila nikde u břehu. Dlouze jsme ji sledovali, než nám zmizela úplně a my se vydali na krásnou jarní procházku. To byl zase vydařený den!
Seznamujeme se s zvířátky - Libertin
Vytvořeno: 2019-03-21 • Autor:
Jak jinak oslavit první jarní den než se zvířátky. Do školky dorazil pán s tajemnou krabicí z Domu dětí a mládeže, z Libertinu… copak se v ní ukrývá? Bylo to velké překvapení s hádankami. Děti se seznamovaly se zvířátky ze světa hmyzu a plazů. Kolik mají nohou? Na to už vám dnes děti hravě odpoví. Navíc je seznamování velmi bavilo a měly nepřeberné množství otázek a odpovědí.