MŠ Špičák - Požadavky pro zápis
 

Vážení rodiče,

od 1. července 2020 bude z důvodu rekonstrukce uzavřena Mateřská škola Špičák, Česká Lípa Východní 2737.

V době letních prázdnin budou děti umístěny podle plánovaného rozpisu letního provozu. Provoz bude obnoven v Mateřské škole, Špičák, Česká Lípa, Na Výsluní od 1. září 2020.

Stávající kolektivy dětí se nebudou měnit.

Věříme, že situaci pochopíte a rádi Vás i Vaše děti přivítáme v nově otevřené a zrekonstruované školce Na Výsluní.


Jana Timová, ředitelka školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Špičák se uskuteční v souladu s právními předpisy, v termínu dle školského zákona.

Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/20 do všech tříd Mateřské školy Špičák, tj. v ulici Brněnské, Na Výsluní, Východní, Zhořelecké, se přijímají v daných termínech na ředitelství mateřské školy ve Zhořelecké 2607.


Žádosti budou přijímány těmito způsoby: 1. Distanční zápis (písemně, mailem či datovou schránkou s elektronickým podpisem termín 2. 5. - 16. 5. 2020.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

a) do datové schránky školy (hszxdp3),

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mail školy: msspicak@msspicak.cz
Pozn. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

c) poštou (MŠ Špičák, Zhořelecká 2607, Česká Lípa 470 06),

d) osobní předání Žádosti o přijetí zákonnými zástupci 13. 5. – 14. 5. 9:00 – 11:00 hodin, na ředitelství mateřské školy ve Zhořelecké 2607, Česká Lípa do sběrného koše.


Osobní výdej formuláře Žádosti o přijetí 20. 4. – 22. 4. 9:00 – 11:00 hodin pro ty rodiče, kteří nemají možnost získat formulář z webových stránek.


Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.


Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.


Jana Timová (ředitelka školy)